Resesevillkor

Bokning och betalning
Efter att du har gjort en bokning/anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse till den emailadress som du uppgav vid anmälan. Om du inte fått mejlet kolla din skräppost annars återkom till oss.
Bokningsavgiften på 1000 SEK per person ska betalas inom 7 dagar efter att du tagit emot faktura på avgiften alternativt angivet sista betaldatum, därefter är din plats på resan garanterad. Anmälan är bindande först då bokningsavgiften har erlagts.  Slutbetalning skall vara Runningheller tillhanda senast 45 dagar innan det att Campen startar och skickas ut per mail under januari. Vid avbokning av Campen gäller våra avbokningsregler. Vid utebliven betalning blir kunden återbetalningsskyldig.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd.
Bokningen är bindande och återbetalas inte. Vi rekommenderar alltid våra resenärer att på egen hand teckna lämplig reseförsäkring och avbeställningsskydd inför resan.

Om man vill avboka en bekräftad bokning så kontakta oss så snart som möjligt. Allt deltagande sker på egen risk. Runningheller kan ej hållas ansvarig för sjukdom eller skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. Runningheller åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en sjukdom eller skada som uppstått under resan/aktiviteten. Runningheller ersätter inte eventuell förstörd utrustning eller liknande under resan. Runningheller rekommenderar därför sina resenärer att teckna en egen försäkring hos sitt eget försäkringsbolag som täcker dessa eventuella risker.

Avbokning.
Vid eventuell avbokning gäller dessa villkor:
3.2.1 Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.2.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 30 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.2.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.2.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

Överlåtelse
Resenären har rätt att överlåta sin resa/camp till någon annan som uppfyller de eventuella villkoren/kraven för aktuellt event. Resenären ansvarar för att Runningheller får in uppgifter om namnändring och andra nödvändiga uppgifter senast 14 dagar innan avresa. Uppgifterna mailas till runningheller@hotmail.com. Eventuella merkostnader för namnändring eller andra extra kostnader i samband med ändringarna står resenären själv för.

Inställd resa
Om Runningheller tvingas ställa in Campen kommer du att få tillbaka hela din betalning. Du kommer då att få information gällande återbetalning per mail. Runningheller kan dock inte ansvara för betalning av tåg, flyg, buss osv. Vid för lågt deltagarantal förbehåller sig Runningheller att ställa in aktuellt TrainingCamp.

Omständigheter utöver vår kontroll.
Runningheller kan inte kompensera din resa om den blir inställd på grund av omständigheter som vi inte kan rå över. Det kan vara naturkatastrof, krig, kravaller, terroristdåd, väder, brand, inställd flygresa eller liknande.

Särskilda önskemål och tillval
Särskilda önskemål och tillval utanför grundpaketet garanteras inte men vi kommer självklart att göra vårt bästa för att lösa det.